Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

A Kárpát-medencei Fiatalokért Egyesületet 2007 augusztusában alapította egy szegedi fiatalokból álló baráti társaság, akik már évek óta végeztek a későbbi egyesület céljaival megegyező, informális önkéntes tevékenységet. A KÁFE megalakulása óta számos taggal bővült, törekvéseinkkel könnyen tudnak azonosulni kortársaink, valamint a fiatalabb és az idősebb korosztály is. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk szervezett programok a tágabb korosztályunk szükségleteire, igényeire és ötletein alapuló, a fiatalok aktív részvételével megvalósuló rendezvények legyenek, amelyek hozzájárulnak a közösségi részvételhez szükséges kompetenciák és módszerek elsajátításához, valamint az együttműködésének megerősítéséhez és további közös programok kidolgozásához.

Jelen projekt célcsoportja azon fiatalok, akik gyermeket terveznek, gyermekvállalás előtt állnak, (illetve a fenntartási időszakban kisgyermeket nevelnek), és jelenlegi energiaegyensúlyuk helyreállításra szorul. Egyesületünk tevékenységéből, küldetéséből adódóan hatékonyan képes megszólítani és bevonni ezen fiatalokat a projektbe.

Az elmúlt években a vállalt gyereklétszám drasztikus mértékben csökken, és ezzel párhuzamosan egyre növekvő probléma a meddő párok nagy száma. A gyermekvállalás különösen felelősségteljes döntés a fiatalok életében, és rendkívül fontos, hogy a leendő szülők megfelelő egészségi és mentális állapotban tervezzük, várják, majd neveljlék a gyermekeket.

Az "F3-Fiatalok Fitt Formában" egy közösségi cselekvésen alapuló egészségfejlesztési projekt, melynek során változatos programelemekkel biztosítjuk a 18-30 éves, gyermeket tervező fiatalok életmódváltásának lehetőségeit. A fiatal korosztály kiemelt célcsoportja valamennyi népegészségügyi programnak, hiszen "A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába" (WHO).

A projektben hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és táplálkozás, a rendszeres mozgás népszerűsítésére, a stresszkezelés módszereinek megismertetésén túl a lelki egészség megőrzésére, valamint közvetve a káros (legális és illegális) szerek használatának visszaszorítása is célunk, különös tekintettel a leendő anyák körében. Projektünk fontos része a családi életre való felkészítést támogató programsorozat is, ahol gyakorlati tanácsokat, tapasztalatokat szerezhetnek az érintettek szakértők, valamint kortárs segítők bevonásával.

Az "F3" 10 hónapos megvalósítási időszakában összesen 40 alkalommal szervezünk programot (részletesen ld. cselekvési és ütemterv), több, mint 200 fő részére. A projekt elején és végén egészségügyi állapotfelmérést  végzünk, valamint elkészítjük a célcsoportunkra fókuszáló egészségtervet is.

A fenntartási időszakban 3 programunk továbbvitelét vállaljuk , min. 180 fő részvételével.

Projektünk multiplikatív hatású: nemcsak a célcsoportba tartozók életmódjához, de közvetve a jövő generációk életminőségének javításához is hozzájárul a szülők egészségtudatos fejlesztésén keresztül.